Споделяне

 Хората, които имат мобилни телефони или таблети с операционна система Android, вече могат да проверят здравно-осигурителния си статус през мобилното приложение на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите. Апликацията може да се изтегли безплатно от Google Play.

През приложението може да се проверява още ДДС регистрацията на фирма, има и данъчен календар с важните дати в годината като крайни срокове за подаване на декларации и плащане на задължения. Изтеглилите приложението получават и навигация как да стигнат до офис на приходната агенция или на общинските служби за местни данъци и такси.

Нови услуги ще бъдат добавяни периодично, предстои и да бъде разработена апликация за устройства с операционна система IOS.