Споделяне

„Информационно обслужване" АД, клон Варна, разработи и стартира система за електронен прием на ученици. Програмата беше тествана на 20 май в Основно училище „П.Р. Славейков". Още в първите три минути са подадени 11 електронни заявления, а до двадесет и третата минута са регистрирани 100 кандидати. В първия час 160 деца са записани онлайн. На 21 май регистрираните онлайн заявления вече са били 250, като в същото време на място в училището са подадени само две заявления.

Системата за електронен прием ще бъде тествана и в VII СОУ „Найден Геров" във Варна. Класиранията за прием в първи клас ще се извършват също през програмния продукт - на 03.06.2015 г.

Системата се състои от 3 модула.  Първият е публичен и е предназначен за родители. Приложението включва нормативната уредба, райониране, заявление за прием - онлайн регистрация и формуляр за изтегляне (за родители, които искат да регистрират заявление на място в училището), график, информация за регистрираните кандидати (променя се динамично), резултати от класиране, въпроси и отговори, родителски профил. Всеки родител след регистрация на заявление получава парола за достъп до профила си, в който вижда статуса и историята на заявката.

Вторият модул е предназначен за работа на служители в училището. Той осигурява регистрацията и редакцията на заявления, потвърждаването на приема и анулирането на заявления. Този панел предлага възможности за качване на новини, нормативна уредба, както и за въпроси и отговори.

Модулът за класиране  е предназначен за ползване от директора на училището. Тази част от системата извършва класирането, генерира автоматизирани справки за класираните деца и за списъка с чакащи.

Програмата  „Прием в първи клас" е изградена на основа на софтуерните продукти за прием в детските ясли и детски градини, и опита на «Информационно обслужване» от работата с тях в общините Варна, Русе и Стара Загора.

Стартът на електронния прием в VII СОУ „Найден Геров" ще е в 8:00ч. на 25.05.2015г. в присъствието на представители на медиите и на община Варна.