Споделяне

На 24.09.2015 г. „Информационно обслужване" АД и Централната избирателна комисия сключиха договор за компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетини на ЦИК с технически носители за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове и за резултатите от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Дружеството се ангажира да изпълни дейностите по компютърната обработка във всички 265 Общински избирателни комисии и в Централната избирателна комисия, като ще осигури необходимата компютърна техника, програмно осигуряване, комуникационна свързаност и квалифициран персонал, притежаващ необходимата професионална компетентност и опит.