Споделяне

„Информационно обслужване“ АД представи новата си платформа за електронна продажба на дървесина

Представянето на платформата се състоя пред журналисти в Министерство на земеделието и храните и на него присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и директорът на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) инж. Дамян Дамянов.

Двата електронни търга за продажба на дървесина от склад бяха обявени от Югозападното държавно предприятие. За първия електронен търг никой от регистрираните 4 участника не се включи в наддаването. С 10% беше качена цената при проведения втори електронен търг за дървесина на ЮЗДП.

Чрез въвеждането на електронната платформата се улеснява процеса по регистрация на участниците в електронни търгове, както и работата на комисиите по тръжните процедури. За достъп до платформата се изисква само първоначална регистрация и валиден електронен подпис. Електронните търгове в платформата са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. Участниците могат да наддават в електронния търг навсякъде и по всяко време, стига да разполагат с мобилен или стационарен компютър, както и валиден електронен подпис. По този начин се разширява обхватът на участниците, спестява им се време и средства, а документацията е изцяло в електронен формат.

Гарантирана е прозрачност при определяне на класирането на участниците, като то се извършва от системата, което елиминира и възможността за субективна намеса. С помощта на интегрираната услуга на Информационно обслужване АД за удостоверяване на време и съдържание - Time Stamp се гарантират и достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата.

За максимално улеснение на участниците в електронни търгове, платформата предлага и автоматични уведомления чрез електронна поща, например за открити нови процедури и преди започване на електронния търг, като тази възможност ще бъде разширена от Информационно обслужване АД с въвеждането на уведомления и чрез SMS.

До месец ноември 2016 г. електронните търгове поетапно ще бъдат въведени и на територията на останалите държавни предприятия за отсечена дървесина на склад, като достъпът до платформата ще се осъществява от сайтовете на предприятията.

„Информационно обслужване" е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИТ сектора в България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, както и системите на МФ и Агенция „Митници".