Споделяне

„Информационно обслужване“ АД разработи и внедри автоматизирана система „Електронен прием в първи клас“ за нуждите на община Стара Загора

Системата стартира успешно на 10.05.2016 г. в 10:00 ч. и първото електронно заявление беше регистрирано в 10:01:30 ч.

През първите десет минути регистрираните заявления бяха 256, а в 11:00 ч. беше регистрирано заявление с входящ номер 683.

От 683 заявления, само 40 са регистрирани на място в училищата. 643 заявления са регистрирани през Интернет от родителите на децата, подлежащи на прием в първи клас.

„Електронен прием в първи клас" е изграден от публичен модул за родителите на децата, подлежащи на прием в първи клас; административен модул за училищата и модул за класиране - предназначен за работа в общината. Адаптиран е съгласно нормативната уредба за прием в първи клас на община Стара Загора. Всички заявления се регистрират задължително в електронната система, като регистрацията може да се извърши от родителите през Интернет от специализирания сайт за прием https://priem.starazagora.bg:1443/ или на място в което и да е училища в града от оторизиран служител.

Функционалност на ПП „Електронен прием в първи клас":

  • Регистриране/редактиране на заявление за прием;
  • Отказ от регистрация;
  • Обявяване/извършване/публикуване на класиране;
  • Генериране на автоматизирани справки за училищата и общината;

Родителският профил дава възможност на всеки родител за:

  • Регистриране/редактиране на заявление;
  • Проследяване историята на регистрацията и последващите редакции;
  • Изтегляне на актуалното заявление за участие в класиране;
  • Статус на детето - чакащо класиране/класирано/некласирано;

Достъпът до родителският профил се осъществява с въвеждане на входни данни - потребителско име и парола за достъп. Всеки родител вижда данни само за собственото си дете.