Споделяне

Министерство на финансите избра „Информационно обслужване“ за свой технологичен партньор

Министерство на финансите и Информационно обслужване подписаха договор за 3-годишно технологично обслужване на информационните и комуникационни системите на Министерство на финансите.

Водещата ИТ компания ще отговаря за поддръжката и развитието на ИКТ системите на Министерството на финансите, на Агенция "Митници" и Националната агенция по приходите които са от изключително значение за функционирането на държавата.

В рамките на договора ИО ще извършва и дейности по поддържане и развитие на комуникационната инфраструктура, поддържане и развитие на информационните системи, предоставяне на изнесени услуги за специализирани звена на МФ и др.

Договорът е в резултат на проведена обществена поръчка, в която взеха участие едни от най-големите български ИКТ компании. Информационно обслужване е победител в търга след предоставяне на най-високо оценено професионално техническо предложение и най-добра ценова оферта в размер на 24.5 млн. лв. без ДДС.