Споделяне

Българска национална ИТ компания подобрява информационната сигурност и ефективността чрез Майкрософт

Информационно Обслужване е акционерно дружество с мажоритарен собственик Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Управлявайки проекти в държавните институции, в цялата срана, компанията отделя изключително внимание на най-добрата защитата на информацията. Ето защо компанията е в средата на един успешен преход към последния и най-сигурен продукт на Майкрософт – Windows 10. Миграцията, както ИТ екипът я нарича, ще подобри ефективността и ще допринесе за множество административни предимства.

Ние сме свидетели на  реални, оперативни и ефективни подобрения в информационната сигурност, отказоустойчивостта и надеждността на ИТ в цялата компания.

Людмил Димитров: Заместник Директор Системна интеграция и иновации
Информационно Обслужване АД

Източник: http://customers.microsoft.com/en-us/story/information-services-government-windows10-enterprise-agreement-en