Споделяне

„Информационно обслужване“ АД отчита 30% ръст за първото тримесечие на 2017 г.

„Информационно обслужване“ АД отчита 30% ръст на печалбата преди данъци за първото тримесечие на 2017 г. спрямо заложените цели в Бизнес плана на дружеството. Реализираните приходи за периода са в размер на 6 760 000 лева като печалбата преди данъци е близо 2 млн. лева.

Показателите са резултат от сключени нови договори през първите три месеца на годината, както и започналото изпълнение на дейности по договори сключени в края на миналата година.

„Информационно обслужване” е сред технологичните лидери в областта на предоставянето на високотехнологични услуги в ИКТ сектора в България.

Компанията е специализирано в изграждането, развитието и поддръжката на информационни системи с национално значение, сред които информационната система за управление на приходите от местни данъци и такси, основните информационни системи на НАП, вкл. и публичните услуги на агенцията, системите на МФ и Агенция „Митници“ и технологичен партньор на ЦИК.