Споделяне

За по-малко от два месеца Информационно обслужване разработи модула за електронна рецепта

За изключително краткия срок от 2 месеца Информационно обслужване успя да разработи и пусна в експлоатация централизираната онлайн система за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Модулът „Е-рецепта“ е подсистема на Националната здравноинформационна система (НЗИС) и вече работи успешно с общопрактикуващите лекари и аптеки, които са интегрирали използвания от тях софтуер с нея и имат договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Чрез новата платформа лекарите имат възможност да изписват по електронен път медикаменти, които са заплащани напълно или частично от НЗОК и други лекарствени продукти.

При пускането на подсистемата за електронна рецепта в експлоатация не са отчетени технически проблеми. Сървърите на НЗИС работят безпроблемно, а екипът на компанията е на разположение на общопрактикуващите лекари и аптеките по всяко време на денонощието при възникване на затруднения или необходимост от съдействие.

Електронната рецепта е не просто дигитален вариант на стандартната хартиена рецепта, но представлява ключов елемент при изграждането на електронно здравеопазване в България. Чрез нея личните лекари имат възможност да предписват лечение на пациентите си по електронен път и да създават електронен здравен запис с информация за диагнозата и изписаните медикаменти, който ще бъде достъпен след това в електронното досие на гражданина.

Издаването на Е-рецептата не изключва физическия преглед на гражданите при лекари, но при болни от COVID или при невъзможност за физическо присъствие, могат да се предписват медикаменти по електронен път и след телефонен разговор.

Електронната рецепта може да се изпълни от всяка аптека чрез специално генериран национален референтен номер (НРН) и ЕГН на пациента, като са възможни и други комбинации за идентификация. Предвидено е лекарят да получава информация за изпълнението на рецептата, което не е възможно при използването на хартиените рецепти. Платформата предоставя възможност за работа при липса на връзка с ядрото на системата чрез генерирането на специален баркод, който може да бъде разчетен от фармацевтите.

Проектът обхваща над 4 000 общопрактикуващи лекари и около 3 500 аптеки в цялата страна, които трябва да интегрират софтуера си с НЗИС. Целта е гражданите и лекарите да бъдат максимално облекчени и да се допускат по-малко грешки при изписването на лекарства или при интерпретиране на ръкописа. Чрез въвеждането на електронната рецепта се намалява струпването на пациенти пред кабинетите на личните лекари и аптеките, което е от изключително значение в условията на усложнена епидемична обстановка.

Подсистемата позволява създаване и съхранение на история на предписаното лечение и медикаментите, което е част от електронния здравен запис и електронното досие на пациента. Това подобрява контрола по отпускане на лекарствата, като те се следят в реално време. По този начин се осигурява ефективна и качествена лекарствена терапия на пациентите.

Така с поредната си успешна интеграционна платформа, Информационно обслужване дава силен тласък в развитието на електронното здравеопазване в България. Това  позволява на институциите да имат детайлна и актуална картина за здравния статус на гражданите в реално време и да вземат навременни и информирани стратегически управленски решения.

Успоредно с това компанията продължава успешната си работа по изграждането на ключовите подсистеми на НЗИС и другите проекти, свързани със здравеопазването, както и с функцията си на Национален системен интегратор.