Споделяне

Актуална информация за броя на издадените електронни направления и електронни рецепти към 15.01.2021 г.

От старта на интеграционната платформа за електронно направление, която е част от Националната здравноинформационна система (НЗИС) до 15.01.2021 г. са издадени общо 29393 е-направления за COVID-19. Броят на лекарите, които успешно интегрираха софтуера си и са издали електронни направления е 2223.

От внедряването на модула за издаване на електронна рецепта на 18.12.2020 г. до сега са издадени общо 1218 рецепти. Общо 206 лекари, които имат възможност да изписват по електронен път медикаменти, напълно или частично заплащани от НЗОК, са се възползвали от новата система.