Споделяне

На 21 февруари 2023 г. журналистът от Euronews Bulgaria Кристиян Юлзари изпрати до Информационно обслужване въпроси, свързани с автоматите за продажба на билети на „БДЖ-Пътнически превози“. Публикуваме изпратените въпроси и отговорите на Информационно обслужване.

 

Информационно обслужване получавало ли е официално искане от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за създаване на софтуер за продажба на билети чрез автомати. Ако да, кога е внесено искането?

В Информационно обслужване не е постъпвало официално искане от страна на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за създаване на софтуер за продажба на билети.

 

Кога е завършена работата от страна на Информационно обслужване по създаване на софтуера, който следва да обслужва закупените от БДЖ автомати за билети?

Информационно обслужване не изпълнител по договор с такъв предмет.

 

Софтуерът, който трябва да обслужва автоматите за продажба на хартиени превозни документи на БДЖ, е създаден по задание на железопътния превозвач или е самоинициатива на Информационно обслужване, която не обвързва по никакъв начин „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да ползва изградената информационна система?

Какъвто и софтуер да се изгради за работа на автоматите за продажба на билети, този софтуер трябва да има връзка с централизираната система за билетоиздаване на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.

 

Информационно обслужване ли е единственият разработчик на електронни системи в държавата?

На пазара съществуват множество компании, които разработват електронни системи за държавните административни органи. Подробна информация можете да откриете в Регистъра на обществените поръчки https://app.eop.bg/today.

 

Може ли „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД да възложи създаването на софтуер за продажба на билети чрез закупените автомати на друга частна фирма чрез обществена поръчка?

Въпросът Ви е от компетенциите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД.