Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

План-график

План-график 2024 г.

Публикувано 27.02.2024

Заявки

 • Заявка по ред 10

  Осигуряване и продължаване на абонамент за информационен сайт КиК инфо

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 18

  Доставка на източници на непрекъснато електрическо захранване (UPS)

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 11.03.2024
 • Заявка по ред 6

  Продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване на правно-информационни продукти АПИС

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 9

  Осигуряване на лицензи за продължаване на правото на ползване на софтуерни пакети за защита от вируси – WithSecure Elements EPP for Computers/Server Premium - 97 броя и F-Secure Internet Security - 48 броя

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024