Споделяне

Предметът на обществената поръчка включва: 1. Поддръжка и актуализация за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на налични в АГКК базови ГИС продукти ЕСРИ, подробно описани в Техническата спецификация на възложителя; 2. Осигуряване на правото на ползване на допълнителни ГИС продукти ЕСРИ, подробно описани в техническата спецификация на възложителя и поддръжка и актуализация за срок от 36 (тридесет и шест) месеца; 3. Осигуряване на правото на ползване на ГИС продукти ЕСРИ за staging среда, подробно описани в техническата спецификация на възложителя и поддръжка и актуализация за срок от 36 (тридесет и шест) месеца.

Вид процедура

Договаряне без обявление

Статус

Възложена

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

05948-2020-0002

Прикачени файлове