Александър работи в Информационно обслужване от 2001 г на различни позиции в компанията, като младши програмист, софтуерен разработчик, проектен ръководител, ръководител на отдел Oracle, заместник директор и директор в различни отдели. От 2015 г. е  директор „Системна интеграция и иновации“.

Започва работа като програмист в края на 90-те години. Работил е по множество различни проекти – от разработка на хардуерни драйвери до големи информационни системи за частния и публичния сектор, включително електронни услуги за гражданите и бизнеса, изборни информационни системи и умни градове. Преминал е през всички мейнстрийм технологични платформи, като е работил и по множество проекти, използващи специализирани нишови решения.

Притежава сертификати по технологичните програми на Oracle, Microsoft и IBM, както и CEH, PRINCE2 Practitioner, ITIL, AMSIS, CMMI. Лектор е в редица международни технически конференции, като BlackHat, DEFCON, OpenFest, WebTech и др. Преподавал е в Нов български университет и СУ „Св. Климент Охридски“.

Александър намира време да проучи и приложи различни нишови технологии за специфични проекти, като реализира и множество решения на ниско ниво. Силен поддръжник на отвореният код и отворените решения.

Като консултант по информационна сигурност, Александър е водил технически одити в Европа, Америка и Африка за множество финансови и публични институции.

Притежава бакалавърска степен „Компютърни системи и технологии“ и магистърска степени „Компютърна бизнес информатика“ от Технически университет, София, магистърска степен „Електронен бизнес и електронно управление“ от СУ „Св. Климент Охридски“.