Борис се присъединява се към екипа на Информационно обслужване през 2020 г. като зам.-директор на „Софтуерна интеграция“, а от 2023 г. е директор на дирекцията. Притежава над 15 години опит в сферата на информационните технологии, като по-голямата част от е свързана със създаване на цялостни софтуерни решения за големи клиенти във финансовия сектор в Азия, Африка, Централна Америка и Европа.

Сред основните компетенции на Борис са обектно ориентираните езици за програмиране, релационни и нерелационни бази данни, уеб-базирани технологии, облачни технологии (Azure, Google Cloud), FinTech, изграждане на Enterprise решения за бизнеса, задълбочени познания във всички етапи на SDLC и др.

Една от основните цели в неговата работа е създаване на софтуерни решения, които да подобряват живота и възможностите на хората. Професионалните му интереси са насочени към създаване, оптимизиране и управление на процеси, софтуерна и системна архитектура, софтуерен дизайн, изкуствен интелект, процедурно генериране, компютърна графика и др.

Притежава бакалавърска степен „Компютърни науки“ от Бургаския свободен университет.