Бранимир започва работа Информационно обслужване от декември 2021 г. Ръководи екипа, който разработва и поддържа приложенията еЗдраве, eRx, eCase, „Помогни ми“ и приложението за видео наблюдение на изборния ден. Той е софтуерен инженер с над 12 години опит в дизайна и разработката на софтуерни решения, с фокус мобилни приложения. През годините придобива разширени познания за двете най-големи мобилни платформи – Android и iOS.

Притежава практически опит със следните програмни езици: Kotlin, Swift и Dart, а също така и с SDLC за мобилни приложения, включително CI/CD и управление на съответните магазини - AppStore и Google Play Store.  Притежава сертификат по UX Design.

Професионалните му интереси са насочени към разработването на native мобилни приложения, с фокус реализиране на потребителско преживяване, което слага в центъра спецификите на съответните платформи, за които се реализира мобилно решение.

Има придобита магистърска степен по „Информационни технологии“ в Технически университет - София, което му осигурява техническа експертиза и фундаментални познания в областта.