Роден е на 20.06.1984 г. в София.

Придобива своята първа магистратура по частно и наказателно право от университета „София – Антиполис” в Ница, (Франция) през 2008 г. Година по-късно (през 2009 г.) придобива и втора магистратура, по право на търговската несъстоятелност, от същия университет.

През 2010 г. е вписан като адвокат към Софийска адвокатска колегия. През 2014 г. е вписан като представител по индустриална собственост в регистъра към Българско патентно ведомство (ПВ), както и в списъка към Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС). През същата година е вписан като синдик в утвърдения списък към Министерство на правосъдието на Република България на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици.

Считано от 2011 г. практикува своята адвокатска дейност в адвокатска кантора „Тодоров ЛЛП“. Разполага с богат опит в областта на консултация и правно обслужване на местни и чуждестранни клиенти. Специализирал е в сфери като търговско и договорно право, право на търговската несъстоятелност, право на интелектуалната собственост, конкурентно право, защита на личните данни, строителство и недвижими имоти, процесуално представителство, чуждестранни инвестиции.

Избран е за представител на държавата в Съвета на директорите за срок съгласно чл.53, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия на Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 27.10.2023 г. по предложение на Министъра на електронното управление.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.