Родена е на 02.02.1970 г. в Несебър.

През 1988 г. завършва езикова гимназия „Васил Левски“ в Бургас с руски и немски езици. През 2000 г. придобива степен Бакалавър в Стопанската академия “Димитър Апостолов Ценов“ специалност „Икономика на търговията“. Има магистърски степени, специалност „Финанси“ от Бургаски свободен университет, специалност „Юридическа психология“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. През 2004 г. придобива педагогическа правоспособност от Тракийски университет, Стара Загора с право да преподава икономически дисциплини в професионални гимназии. През 2007 г. завършва „Право“ във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ и придобива юридическа правоспособност. От 2018 г. е вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Има допълнителна специализация в областта на търговската медиация.

През периода 1998-2002 г. работи последователно като експерт, началник отдел и зам.-директор в НЦОВС към Министерство на образованието - Национален детски комплекс – Равда. От 2004 г. до 2008 г. е член на съвета на директорите на ЕГИДА – София ЕАД. От 2008 г. развива собствен бизнес. Има дългогодишен опит в сферата на консултантските услуги, недвижимите имоти, обучението по професии и специалности, както и при посредничество по наемане на работа на територията на Република България и чужбина. Притежава богат опит в организирането и провеждането на курсове и семинари за личностно развитие, мотивация и работа в екип с над 30 проведени семинара.

Избрана е за независим член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 06.02.2023 г. по предложение на Министъра на електронното управление след проведен от АППК конкурс по Закона за публичните предприятия.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.