Димка започва работа в Информационно обслужване през 1998 г. и работи като специалист техническа поддръжка и програмист до 2005 г. През 2013 г. се завръща в компанията като преминава през позиции бизнес анализатор, ръководител проект, ръководител сектор, ръководител отдел и директор „е-Община“. Тя е професионалист в сферата на информационните технологии с повече от 20 години задълбочен технически опит в разработването, внедряването и поддръжката на сложни информационни системи. Притежава експертиза в стратегическото планиране, изграждането и управлението на екипи, проекти и програми. Тя е експерт в областта на местното самоуправление, участва в редица междуведомствени комисии и групи. Има трудов опит и в частния сектор.

Притежава сертификати в областта на информационните технологии и управление на ИТ услуги - ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, PRINCE2 Foundation, Microsoft Web Applications Development, Microsoft Certified Professional, Управление на проекти, Управление на конфликти и др.

Професионалните ѝ интереси са насочени към внедряване на дигитални технологии и иновации, които подпомагат подобряването на ефективността и достъпността на общинските услуги. Има интерес към подпомагане при разработването на устойчиви бюджети и създаването на устойчиви финансови модели, които да осигурят дългосрочна финансова стабилност и да подкрепят реализацията на стратегическите общински цели.

Завършила е магистратура със специалност „Счетоводство и контрол“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има бакалавърска степен със специалност „Икономическа информатика“ в Университет за национално и световно стопанство. Дипломант е и по „Електронен бизнес и електронно управление“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.