Елена започва работа в „Информационно обслужване през 2002 г. и преминава през, различни длъжности в компанията като технически сътрудник, SAP FI консултант, а от 2006 г. е ръководител на отдел „SAP технологии“. Притежава над 22 годишен управленски опит в имплементацията на SAP софтуерни решения, както и технически опит в разработване, внедряване и поддръжка на SAP системи в държавната администрация.

Професионалните ѝ интереси са насочени към дигитализация на процесите в държавната администрация, развитие на съществуващите и имплементиране на нови SAP софтуерни решения, с цел оптимизация, автоматизация и усъвършенстване, както на процесите в държавната администрация, така и на административния капацитет.

Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София с бакалавърска степен специалност „Счетоводство и контрол“ и магистратура със специалност „Финанси“ в Икономически институт към БАН, гр. София. Притежава сертификати по различни версии на SAP - SAP ERP, SAP HANA, както и управление на проекти - PRINCE 2.