Георги Костадинов започва работа в Информационно обслужване през 2019 г. като мрежови администратор, а от 2023 г. е мениджър „Системна интеграция“. Той е network инженер с повече от 20 години опит в израждането и поддръжката на различни мрежови инфраструктури в корпоративните среди. За гърба си има редица успешни проекти в банковия и застрахователния сектор.

Притежава сертификати Cisco CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, ENCORE-350-401, PaloAlto PCNSA, F5-CA, Blue Coat Certified ProxySG Administrator. Сред компетенциите му са SDWAN, SDAccess, WAN/LAN routing and switching, управление и конфигуриране на forward and reverse proxy, управление и конфигуриране на защитни стени - Cisco ASA/FTD, PaloAlto, Fortinet, Checkpoint, Sophos, VMWare vSphere, DDoS protection - Arbor/Radware, Cisco NDR и др.

Има богат опит в управлението на решения за съхранение на данни, включително проблеми с архитектурата, осигуряването и производителността. Специализира в работата с различни операционни системи като Linux, Windows и решенията за виртуализация и архивиране .Георги развива своята дейност изцяло в посока надеждност, скалируемост и управление на критични мрежови ИТ инфраструктури.

Притежава магистърска степен по „Електроника“ от Технически университет, София.