Ивайло е част е от екипа на Информационно обслужване от 2020 г., Проджект мениджър е на ключовите проекти в сектор „Здравеопазване“, сред които Националната здравноинформационна система, системата за обработка на протоколи за лекарства, мобилно приложение „еЗдраве“, мобилното приложение eRx, електронните рецептурни книжки, Националната информационна система за борба с COVID-19 и др.

Преди това е работил за международни компании от Унгария и Великобритания, където има натрупан опит във внедряването на банков и аналитичен софтуер.

Ивайло притежава следните сертификати: Agile Software Development with Scrum, Soft Skills for IT professionals, Programming Basic with C#, Front-end development – HTML, CSS, JavaScript и др.

Професионалните му интереси са насочени към намиране на дигитални решение в сектор здравеопазване, анализ и оптимизация на процесите в държавната администрация и др.

Има бакалавърска степен „Бизнес администрация“ в Университета за национално и световно стопанство - София и в момента завършва магистърска степен „Управление на проекти по информационни технологии“ в Нов български университет.