Кремена започва професионалната си кариера през 2001 г. в Информационно обслужване. По-късно работи като бизнес анализатор и ръководител проекти в няколко ИТ компании и от 2016 г. се връща в Информационно обслужване. Заема позицията директор на дирекция „Бизнес развитие“ и отговаря за бизнес развитието и продажбите. Притежава богат опит и умения в ИТ бизнес анализа и управлението на проекти.

Притежава следните сертификати: PRINCE 2 Foundation, PRINCE 2 Practitioner, ITIL Foundation, TOGAF 9 Foundation Level, ARIS Architect and Business Modeling, Въведение в ArcGIS.

Професионални й интереси са свързани с организацията, ефективното управление и оптимизацията на процеси, бизнес развитие и увеличаване на продажбите.

Има магистърска степен „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, София, и магистратура „Стопанско управление“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София.