Любомила работи в Информационно обслужване от 2009 г. Преминава през различни позиции в компанията като проектант, главен проектант, а от 2015 г. е ръководител на отдел „Java технологии“. Има над 15 години опит в областта на поддържане и развитие на приложен софтуер, придобит в компанията. Като ръководител на отдела ползва следните технологии, архитектури и методологии: Java (Spring, Spring Boot), Javascript, Node.js, VUE, cloud technologies, REST & Microservices architecture, Agile/Scrum методологии, TOGAF, ADM, PRINCE.

Любомила притежава сертификати по PMBA - Modelling Business Processes, IBM Certified Designer - IBM Cognos Analytics Author V11, The Open Group - TOGAF 9 Foundation Level, BSC - Foundation certificate in Business analysis, APMG International- Prince 2 Foundation Examination, OMEC - Agile PM/AgileBA Foundation, IJ-02- Java сървърни технологии (J2EE), Object-Oriented Analysis and Design и др.

Професионалните интереси на Любомила са насочени към изкуственият интелект, разработка на софтуер, софтуерни архитектури, информационна сигурност, Big Data, Управление на проекти и Бизнес и системен анализ.

Има висше образование, специалност „Информатика“ от СУ „Св. Климент Охридски“.