Родена е 1966 г. в Смолян. Завършва Икономическия техникум „Карл Маркс“ в Смолян със специалност „Икономика, планиране и отчетност на промишлеността“. През 1991 г. завършва Висш институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив (понастоящем Университет по хранителни технологии) и придобива специалност инженер автоматизация на производството, а през 2000 г. завършва пет годишен курс на обучение в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“, Свищов, в специалността „Счетоводство и контрол“.

Професионалният й път се развива изцяло в банковата сфера. През 1993 г. е счетоводител / експерт в Балканбанк АД Смолян, а от 1995 г. до 2005 г. заема същата позиция в Банка Хеброс АД, Асеновград. От 2005 г. до 2023 г. работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД, като последователно заема позициите „Завеждащ сектор“, офис Асеновград, „Управител офис“, Асеновград и „Управител офис“ София. Владее английски и руски език.

Избрана е за независим член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 06.02.2023 г. по предложение на Министъра на електронното управление след проведен от АППК конкурс по Закона за публичните предприятия.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.