Симеон се присъединява се към екипа на Информационно обслужване през 2022 г. Той е security инженер с повече от 10 години опит в израждането и поддръжката на различни инфраструктури и стратегии за защита на корпоративна среда. Зад гърба си има реализирани проекти за държавни структури в България и извън страната.

Притежава сертификати CISM, ISO 27001 Auditor и др. Развива своята дейност изцяло в посока сигурност и защита на критичната ИТ инфраструктура, използвайки технологии сред които са SIEM, SOAR, Threat Intelligence, EDR/XDR, NDR и др.

Професионалните му интереси са насочени към криптография, защита на информацията и разработване на методи и стратегии за защита в дълбочина. Преподавател и лектор по информационна сигурност.

Има магистърска степен по „Киберсигурност“ от Университета по библиотекознание и информационни технологии - София.