Снежанка работи в компанията от 2015 г., като започва на позиция Ръководител отдел „Бизнес анализ и контрол на качеството“, Ръководител отдел „Управление на проекти“, а от април 2024 г. е зам.-директор "Софтуерна интеграция". Притежава дългогодишен опит в областта на бизнес анализа и управлението на ИТ проекти за разработка, надграждане и поддръжка на цялостни софтуерни решения.

През 2019 г. печели наградата „Бизнес анализ проект на годината“, учредена от българската секция на Международния институт по бизнес анализ (IIBA) за проекта „Разработка на единна информационна система на съдилищата“, а през 2023 г. спечели първо място в категорията „Секторен проект на годината“ от PMAwards 2023 на Project Management Institute Bulgaria за проекта „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“.

Професионалните ѝ интереси са насочени към оптимизация и дигитализация на бизнес процесите и информационните системи в държавната администрация, както и предоставяне на електронни услуги за граждани и бизнес.

Притежава сертификати Project Management Professional (PMP), PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management, PRINCE 2 Practitioner Certificate in Project Management, TOGAF® 9 Certified, PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA), ITIL Foundation Certificate in IT Service Management, Business Architecture Mastery Programme.

Завършила е Технически университет - София с магистърска степен в специалности „Компютърно и софтуерно инженерство“ и „Стопанско управление“.