Венелин работи в Информационно обслужване от 2021 г. като ръководител на QA отдел. Притежава повече от 15 години опит в софтуерно тестване. Квалифициран и със сериозни познания в компютърни, телекомуникационни и финтех технологии, бизнес процеси и решения.

Сертифициран е в ръчно и автоматизирано тестване, тестове за пробив в сигурността, информационна сигурност, компютърни мрежи. Притежава доказан опит в създаване на QA процеси, техники и стратегии, управление на ресурсно планиране, анализ, оценка, изпълнение, репортинг във всички фази на софтуерното тестване. Професионалният му е опит включва работа с различни методологии: Waterfall, Agile, Scrum, и др.

Професионалните му интереси са насочени към повишаване на удовлетвореността на клиентите, предотвратяване на критични проблеми в софтуерните продукти. Интересува се от повишаване на ефективността на екипа, посредством откриване на по-голям брой несъответствия и намаляване на пропуските. В сферата на интересите му попадат интегриране на съвременни автоматизирани инструменти и добри практики при тестване на софтуерните продукти и усвояване на нови знания и умения свързани с динамичното развитие на способите и процесите в софтуерното тестване.

Завършил е Югозападния университет „Неофит Рилски“ със специалност „Компютърни системи и технологии“.