Образованието си завършва в Лондон, Великобритания – Магистър по Бизнес компютинг от Университета Уестминстър.

Стартира кариерата си на ИТ експерт като част от екипа на ИТ отдела на Банка Пиреос България. Продължава развитието си в Англия към една от големите фериботни компании, Wightlink като Мениджър по контрол на качеството. По-късно преминава към компания "Кубик" като Ръководител на проекти.

В Информационно обслужване е Ръководител на екип. Има десет години опит в областта на ръководенето на ИТ проекти, планирането, изготвянето и изпълнението на стратегии за разработване на различни софтуерни продукти, както и изпълнението на обучителни програми.

Притежава различни международни сертификати - PRINCE2, ITIL,BCS.

Избрана е за член на Съвета на директорите от Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 22.12.2014 г. за 5-годишен мандат и от Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 16.12.2019 г. за нов 5-годишен мандат, който е прекратен предсрочно на 05.03.2021 г.

Избрана е за представител на държавата в Съвета на директорите на Общо събрание на акционерите на Информационно обслужване, проведено на 05.03.2021 г. по предложение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след проведен от МТИТС конкурс по Закона за публичните предприятия.

Като член на Съвета на директорите получава възнаграждение в размер, определен съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.