Процедури

07 Юни, 2019 - 10 Юни, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Шумен

Помещение с площ 22 кв. м. (стая № 503) и помещение с площ 38 кв. м. (стая № 504) в административната сграда на "Информационно обслужване" АД, клон Шумен