Процедури

26 Май, 2020 - 04 Юни, 2020

Процедура за избор на доставчик за организиране и осъществяване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на сгради и терени, стопанисвани и управлявани от „Информационно обслужване“ АД, заедно с намиращото се в тях движимо имущество