Процедури

05 Април, 2021 - 20 Април, 2021

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Помещение № 106, Помещение № 107 и две преходни помещения, с обща площ 110,00 кв. м за производствена дейност в клон Добрич