Страница Процедури

Процедури

28 Февруари, 2023 - 14 Март, 2023

Търг с явно наддаване в клон Сливен за отдаване под наем на помещение № 3 с площ 16 кв. м, предназначено за търговска дейност