Споделяне

Във връзка със зачестилите изказвания на лидери на политически партии, свързани с присъствие на наблюдатели в Информационно обслужване по време на компютърната обработка на данните от гласуването на 2 април 2023 г., уточняваме следното:

Информационно обслужване изцяло подкрепя усилията на всички участници в изборния процес за осигуряване на максимална публичност и прозрачност по време на компютърната обработка на данните в районните избирателни комисии и Централната избирателна комисия от гласуването за народни представители на 2 април 2023 г.

Бихме искали още веднъж да припомним, че с промените в Изборния кодекс от 2021 г., е дадена възможност на всички заинтересовани страни, в това число кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели и регистрирани анкетьори от регистрирана социологическа агенция, и представители на средствата за масово осведомяване, да присъстват при приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии, като им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеоизлъчване в реално време. Това гарантира публичност и прозрачност на процеса по отчитане на резултатите от гласуването.

Категорично подчертаваме, че Информационно обслужване ще изпълни всички решения, указания и изисквания на ЦИК, насочени към гарантирането на честни и прозрачни избори.