Споделяне

Във връзка с тиражираната в някои медии днес информация относно изтекла кореспонденция между заместник-министъра на Министерството на електронно управление г-н Михаил Стойнов и изпълнителния директор на Информационно обслужване г-н Ивайло Филипов заявяваме следното:

  1. Електронно съобщение с подобно съдържание не съществува и публикуваното в медиите от изпратения сигнал е фалшиво.
  2. В направения от експерти на компанията анализ на приложения изходен код, който е публикуван днес в някои медии, се установи, че това е фрагмент от публикуван през 2014 г. в публикация от сайта Бивол софтуерен код (https://bivol.bg/как-да-пресметнем-разпределението-на.html) за проверка и изчисление на резултатите от парламентарни избори за 2013 г. и 2014 г. според методиката, описана в Изборният кодекс.

Посочени са и авторите на тази програма, създадена, според тях, на принципа, по който Информационно обслужване създава софтуера за компютърна обработка на изборни резултати. Самият софтуерен код, предмет на публикациите днес и претендиращ, че е част от комуникация през 2023 г., може да бъде намерен отново с цитирани автори и в платформата, в която се публикуват системи с отворен софтуерен код за свободно ползване (https://github.com/bivol/BGElections), с дата на последно обновяване от 2017 г.

Извън тази ясна фактология, която категорично доказва, че споменатият сигнал до медиите е опит за манипулиране на общественото мнение в изборния ден, чрез насаждане на напрежение и съмнение в изборния процес, сме длъжни да почертаем, че Информационно обслужване обработва резултатите от различни избори в България от над 20 години, водени от абсолютен професионализъм и принципност, съзнавайки голямата отговорност на компанията като част от процеса на провеждане на честни и демократични избори.

Няма да допуснем да бъдем въвлечени в опитите за дискредитация на изборите.