Споделяне

Информационно обслужване категорично се разграничава от непристойното поведение на външен сътрудник по време на окончателното окомплектоване и сканирането на секционни протоколи от изборните комисии в зала Арена София на 06.11.2023 г., което беше излъчено по BTV.  Лицето не е служител на Информационно обслужване, а е изпълнител по граждански договор, еднократно нает за изпълнение на дейности по компютърната обработка на данните от протоколите на СИК за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и от евентуален втори тур на изборите за кметове.

Освен служители на компанията, Информационно обслужване еднократно ангажира и външни лица на граждански договор, за да може да спази сроковете за компютърна обработка на резултатите, заложени в Изборния кодекс и договора с Централната избирателна комисия. Всички изпълнители по граждански договори задължително преминават през обучение, както за дейностите по компютърна обработка, така и за спазване на правила за конфиденциалност и неразпространение на информация, правила за вътрешен ред и безопасност в изчислителния пункт и по Етичния кодекс на дружеството.

Искаме да поднесем своите извинения към гражданите, зрителите и участниците в изборния процес. Информационно обслужване ще предприеме мерки за по-строг контрол при наемането и обучението на външни изпълнители за подпомагане на обработката на резултати от предстоящите избори.

Използваме повода да изкажем своята благодарност за бързата и прецизна работа на всички ангажирани с компютърната обработка на данните от гласуването от двата тура на изборите за общински съветници и кметове, членовете на Централната избирателна комисия и общинските, и секционните избирателни комисии. За пореден път Информационно обслужване спази законовите и договорни срокове. От 2003 г. до момента компанията е обработила компютърно резултатите от над 80 проведени избори и национални референдуми, без нито едно официално възражение.