Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 04.04.2024

Заявки

 • Заявка по ред 3

  Осигуряване на поддръжка за използване на софтуерен пакет WithSecure Business Suite за 250 бр. лицензи

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 4

  Извънгаранционно обслужване и поддръжка на системата за електронен документооборот и прилежащите към нея модули АКСТЪР-ОФИС

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 5

  Осигуряване на правото на ползване и поддръжка на програмен продукт „BcomS2001-СФУК“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 6

  Абонаментно поддържане на програмен продукт „АЛАДИН” и осигуряване и поддръжка на допълнително WEB приложение ALADIN Employee Self Service

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 8

  Поддръжка и промяна на интернет страницата на АДФИ

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 11

  Дейности по осигуряване на нормалното функциониране на МПД на АДФИ, чрез нейното поддържане и развитие, поддръжка и промени в конфигурациите на устройствата в мрежата

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 9

  Осигуряване на право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт Adobe Acrobat Pro DC for teams за 12 месеца

  В процес на изпълнение
  Публикувано 04.04.2024
 • Заявка по ред 2

  Осигуряване на достъп до правно-информационна система СИЕЛА

  В процес на изпълнение
  Публикувано 16.04.2024