Георги Недев започва работа в Информационно обслужване през 2020 г. като софтуерен инженер. Ръководи технически екипи за поддръжка и развой на информационни системи в здравния сектор. Основното направление е ефективното реализиране на електронизацията в здравеопазването, надграждане на текущата ИТ инфраструктура и внедряване на нови процеси и услуги.

Той е ИТ специалист с повече от 25 години опит в проектирането и изграждането на големи информационни системи. За гърба си има редица успешни проекти в телекомуникационния, финансовия, застрахователния, правния и държавен сектор. С опит в ръководенето на големи проекти и екипи, в това число и международни, реализирани с мултинационални екипи и среда.

Притежава множество сертификати в областта на информационните технологии, телекомуникации и управление на проекти.

Сред компетенциите му са проектиране и работа на информационни системи и големи база данни (Oracle, MS SQL, Informix, PostgreSQL NoSQL), разработката на софтуер и управление на софтуерни екипи и проекти, Big Data,DWH/BI, CyberSecurity, NM/ML/DL/AI технологии, Облачни услуги и инфраструктура (AWS, Azure, Google Cloud), Fullstack технологии (Java EE, Spring, Angular, React, Django, ASP.NET), проектиране на софтуерни архитектури (Monolithic, Client-Server, Microservices, MVC, SOA, Event-Driven, Component-Based, Peer-to-Peer).

Специализира в използването на нови технологии за изграждане на иновативни ИТ решения с особен фокус върху висока сигурност и надеждност (High Availability). Подпомага активно OpenSource (FOSS) обществото като участник в проекти (OW2, JCP, Apache projects), събития (OpenFest, How.Camp, FOSDEM,) и екипи.

Притежава магистърска степен по "Информационни системи" от Техническия университет, София.