Юлиян работи в Информационно обслужване от 2015 г. като започва на позиция Ръководител отдел „Бизнес развитие и иновации“. От 2019 г. е Мениджър „Физическа инфраструктура“.

Той е с повече от 30 години професионален опит в областта на компютърните технологии, изготвяне на хардуерни конфигурации и спецификации, продажба и поддръжка на хардуер, обучения и продуктови презентации. Участвал е в изготвянето на одитни доклади в редица държавни организации и множество проекти, свързани с физическата сигурност.

Професионалната му кариера започва през 1995 г. Специализира се в инсталация и конфигурация на сървъри, поддръжка на сървърни решения. Проектиране и изграждане на СКС. Участвал е в изграждането на един от първите центрове за доставка на интернет в България. През 2000 г. започва работа в IBM Bulgaria, където се специализира в областта на персоналните компютър, а по-късно става ръководител на отдел и продуктов мениджър „Интел базирани сървъри“, като допълнително развива опит с RISC базирани сървъри и дискови системи.

Притежава широки познания, свързани с компютърни, сървърни и дискови решения, системи за поддръжка на Центрове за данни, и др. Професионалните му интереси са насочени към нови и иновативни технологии в областна на информационните технологии, компютърните системи и изчислителните центрове.

Има висше образование, специалност „Изчислителна техника“ от Техническия университет, София.