Николета работи в Информационно обслужване от 2015 г., като преминава  през различни позиции в компанията като експерт „Маркетинг“, бизнес анализатор, старши бизнес анализатор, а от 2023 г. е мениджър „Business Analysis“. Има 17 години опит в управление на проекти, от които 9 години опит в изпълнение и управление на ИТ проекти и 8 години опит в бизнес анализ на информационни системи. През 2019 г. печели наградата „Бизнес анализ проект на годината“, учредена от българската секция на Международния институт по бизнес анализ (IIBA) за проекта „Разработка на единна информационна система на съдилищата“, а през 2023 г. спечели първо място в категорията „Секторен проект на годината“ от PMAwards 2023 на Project Management Institute Bulgaria за проекта „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“.

Николета има сертификати BCS International Diploma in Business Analysis, TOGAF®9 Certified Certification, Business Architecture Mastery Certification BAMP, PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management, Certificate in ITIL® 4 Foundation, BCS Professional Certificate in Advanced Requirements Engineering ADVRE, BCS Practitioner Certificate in Requirements Engineering SREN , BCS Certificate in Business Analysis Practice SBAP, BCS Certificate in Systems Modelling Techniques UML, BCS Foundation Certificate in Business Analysis FBA, Agile Business Analysis Certificate ABA и др.

Професионалните ѝ интереси са насочени към прилагане на иновативни практики за визуализация на данни и информация с помощта на статични, динамични или интерактивни визуални елементи. Николета се интересува от комбиниране на различни инструменти при извършване на бизнес анализ и идентифициране на възможности за подобряване на бизнес операциите и процесите чрез прилагане на успешни модели.

Притежава бакалавърска степен по „Международни икономически отношения“ в Международно висше бизнес училище, Ботевград, магистърска степен „Международни икономически отношения” от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов и магистърска степен по специалност „Транспортен мениджмънт и логистика“ от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София.