Процедури

22 Март, 2019 - 05 Април, 2019

Покана за оферти за предоставяне на финансови услуги на „Информационно обслужване“ АД

Предмет на процедурата: „Избор на изпълнител, съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции на „Информационно обслужване“ АД за следните видове финансови услуги (по отделни обособени позиции):

Обособена позиция 1: Откриване и обслужване на депозитни сметки.

Обособена позиция 2: Откриване и обслужване на разплащателни сметки; касови операции и инкасо услуги.

Обособена позиция 3: Финансиране - банкови гаранции.