Процедури

01 Октомври, 2019 - 09 Октомври, 2019

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Габрово

Помещение с обща площ 125 кв. м., предназначено за склад.