Споделяне

Информационно обслужване остро и категорично да възразява срещу публикуваните в материала Министърът, който саботира министерството си (и изборите покрай него) от 15.02.2024 г. манипулативни и неотговарящи на истината твърдения на журналиста Йоан Запрянов. Очевидно това е поредният опит на въпросния журналист да уронва престижа на компанията с непроверени факти и субективни заключения, целящи умишлено да заблудят аудиторията на "Капитал", както това се случи в статията Защо падат държавните IT системи на 26 10.2021 г.  

В чест на истината държим да заявим:

Твърденията на автора, че „В края на септември Тодор Събчев е освободен по взаимно съгласие като директор по информационни технологии във ВСС и е преминал на работа в Информационно обслужване не отговарят на истината. Служител с такива имена никога не е бил назначаван в Информационно обслужване.

Изразяваме категорично несъгласие и с опитите за внушение на автора, че възложената през 2021 г. обществена поръчка за изграждане на "Информационна система за централизирано създаване и поддържане на регистри" (ИСЦИПР) е идентична с проект „Централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление“, който бе възложен на Информационно обслужване в края на м. декември 2023 г. със заявка по рамков договор № Д-5/25.07.2022 г., сключен с Министерство на електронното управление.

Докато в обхвата на предходния проект се е включвало единствено изграждане на платформа за централизирано изграждане и поддържане на регистри, проектът, изпълняван от Информационно обслужване включва изграждане на софтуерно решение за централизирано изграждане и поддържане на регистри, водени от административните органи; дигитализиране на до 305 регистъра в рамките на само 12 месеца и техническа помощ при дигитализиране и поддържане на регистрите. Включена е и гаранционна поддръжка на софтуерното решение и дигитализираните регистри за 48 месеца. Проектът, възложен на Информационно обслужване, е комплексен и резултатите от изпълнението му се изразяват в реалното имплементиране на изискванията на чл. 52а от ЗЕУ.

Категорично възразяваме срещу внушенията на автора за липса на капацитет в Информационно обслужване. Твърденията, че „Когато ИО няма капацитет да свърши дадена работа, тя може да превъзлага чрез обществена поръчка на други компании, като по данни на компанията към началото на 2022 г. в рамките на две години по този начин са били пренасочени поръчки за 120 млн. лв.“ са крайно манипулативни и не отговарят на истината.

Изнесените данни за обема на обществените поръчки са от интервю на изпълнителния директор Ивайло Филипов със същия журналист на 11.02.2022 г. (Ивайло Филипов: В държавата липсват капацитет и познание как да се улеснят гражданите и бизнесът), в което ясно и точно е обяснено, че става въпрос за обществени поръчки за доставка на хардуер, спечелени от фирми-доставчици на съответният световен производител на оборудване, на основание чл.7с от Закона за електронното управление (ЗЕУ), а не за превъзлагане на дейности, които са в основните компетенции на компанията.

Отново, за да бъдем коректни, бихме посочили само факта, че тези доставки са спестили на държавата близо 70 млн. лв., сравнено със стойности на идентично оборудване, закупувани по други процедури и от други възложители, извън Информационно обслужване. Това е видимо от публично достъпна информация на интернет сайта на компанията - https://www.is-bg.net/bg/benefits/2023.

Тези резултати са и една от причините само преди месец компанията да бъде приета за пълноправен член на Европейската асоциация на публичните IT доставчици EURITAS. В престижната асоциация членуват представители на най-развитите държави в Европа, сред които Германия, Италия, Финландия, Швейцария, Дания, Холандия и др. Целта на асоциацията е да създаде трансевропейска мрежа от обществени доставчици на ИКТ услуги, които да обменят ноу-хау и най-добрите практики в областта на електронното управление, да адаптират стандартите и потенциала за надграждане на IT системите, използвани в публичната администрация.

Информационно обслужване винаги е било открито за разговор по всички теми, които интересуват в. „Капитал“ и винаги е предоставяло информацията, която е била необходима на журналистите.

В тази връзка намираме за озадачаващ факта, че авторът на материала Йоан Запрянов не се е свързвал с Информационно обслужване за проверка на фактите при подготовката на материала.

В заключение се надяваме, че субективното мнение на автора на статията е продиктувано от неразбиране и незнание, а не цели умишлено да заблуди аудиторията на Капитал.