Представяне на резултатите на системния интегратор към края на 2023 г. - финансови данни, проекти и ползи.