Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 29.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор 1

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 29.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор 2

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 29.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор 3

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 29.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор 4

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 18.03.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 18.03.2024

Актуализиран план-график

Актуализиран план-график за 2023

Публикувано 20.03.2024

Актуализиран план-график 1

Актуализиран план-график за 2024 г.

Публикувано 30.05.2024

Заявки

 • Заявка по ред 1

  Централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление

  Публикувано 29.02.2024
 • Актуализирана заявка по ред 1 (1)

  Централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление

  Публикувано 29.02.2024
 • Актуализирана заявка по ред 1 (2)

  Централизирано изграждане, поддържане и дигитализиране на регистри, водени от административните органи, в съответствие с изискванията на чл. 52а от Закона за електронно управление

  В процес на изпълнение
  Публикувано 20.03.2024

Договори

 • Договор СИ 1

  Изграждане на система за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола за предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс избирателни секции при произвеждане на нови избори за общински съветници и кметове и на частични избори за кметове до 29 октомври 2027 г.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 18.03.2024
 • Договор СИ 2

  Изграждане на система за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протоколите за предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс избирателни секции при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 10.04.2024
 • Допълнително споразумение 1 към договор СИ 2

  Изграждане на система за осъществяване на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протоколите за предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс избирателни секции при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и изборите за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

  В процес на изпълнение
  Публикувано 26.04.2024