Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 23.02.2024

Допълнително споразумение към рамков договор 1

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 02.04.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 23.02.2024

Актуализиран план-график 1

Актуализиран план-график за 2024

Публикувано 26.02.2024

Актуализиран план-график

Актуализиран план-график за 2023

Публикувано 16.05.2024

Актуализиран план-график 2

Актуализиран план-график за 2024

Публикувано 16.05.2024

Заявки

 • Заявка по ред 9

  Доставка на комуникационни кабели и оптични модули

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 10

  Доставка на периферна техника

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 20

  Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 21

  Доставка на сървъри

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 22

  Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 23

  Доставка на периферна техника

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 24

  Осигуряване на софтуер за защита, видимост и одит на потребители, сървъри и конфигурации

  В процес на изпълнение
  Публикувано 23.02.2024
 • Заявка по ред 17.1

  Услуга по предоставяне на DDoS защита и защита на уеб приложения за НЗОК

  В процес на изпълнение
  Публикувано 12.03.2024
 • Заявка по ред 11

  Доставка на IP телефони

  Публикувано 18.03.2024
 • Заявка по ред 25

  Осигуряване на софтуер за нуждите на телефонна централа

  Публикувано 18.03.2024
 • Заявка по ред 12

  Управление на вътрешната мрежа за пренос на данни и системно администриране

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.03.2024
 • Заявка по ред 13

  Център за обслужване на крайни потребители (Service Desk)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.03.2024
 • Заявка по ред 14

  Поддържане на системи в НЗОК

  В процес на изпълнение
  Публикувано 02.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 22 (1)

  Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

  Публикувано 02.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 22 (2)

  Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 02.04.2024
 • Актуализирана заявка по ред 6

  Осигуряване на лиценз за правото на ползване и поддръжка на Microsoft 365

  В процес на изпълнение
  Публикувано 16.05.2024
 • Актуализирана заявка по ред 9

  Доставка на комуникационни кабели и оптични модули

  Изпълнено
  Публикувано 16.05.2024
 • Актуализирана заявка по ред 21

  Доставка на сървъри

  В процес на изпълнение
  Публикувано 16.05.2024
 • Заявка по ред 15-част 2

  Промяна в информационната система HOSP_CPW на НЗОК по отношение на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2024 г. и методиката по неговото прилагане

  В процес на изпълнение
  Публикувано 30.05.2024