Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 1 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 2 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 3 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 4 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

План-график

План-график за 2024

Публикувано 28.02.2024

Заявки

 • Заявка по ред 1

  Системно администриране на ЦАИС ЕОП

  В процес на изпълнение
  Публикувано 28.02.2024
 • Заявка по ред 2

  Следгаранционна поддръжка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

  В процес на изпълнение
  Публикувано 28.02.2024
 • Заявка по ред 5

  Продължаване на правото на ползване и абонаментно обслужване на правно-информационни продукти „Сиела“

  В процес на изпълнение
  Публикувано 16.04.2024