Допълнително споразумение 6 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 27.02.2024

Допълнително споразумение 1 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 2 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 3 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 4 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Допълнително споразумение 5 към рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

Рамков договор

Предоставяне на услуги/дейности по системна интеграция, попадащи в обхвата на чл. 7с от ЗЕУ

Публикувано 28.02.2024

План-график

План-график за 2024 г.

Публикувано 27.02.2024

Заявки

 • Заявка по ред 10

  Поддържане и експлоатация на Национална База Данни "Население"

  В процес на изпълнение
  Публикувано 27.02.2024
 • Заявка по ред 13

  Доставка на 1 бр. лазерен високоскоростен принтер за нуждите на ГД ГРАО

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 28.02.2024
 • Заявка по ред 14

  Доставка на периферна техника (многофункционални у-ва А4 и А3) за нуждите на ТЗ ГРАО

  В гаранционна поддръжка
  Публикувано 02.04.2024
 • Заявка по ред 7

  Осигуряване на публична електронна услуга по чл.36 ал.1 от Изборния кодекс за заявяване на гласуване по настоящ адрес за всички видове общи избори, провеждащи се на една дата

  В процес на изпълнение
  Публикувано 18.04.2024