Процедури

26 Март, 2020 - 14 Април, 2020

Процедура за отдаване под наем на недвижим имот в клон Пловдив

Помещение с площ 51 кв. м, предназначено за склад, разположено в павилион в двора на "Информационно обслужване" АД - клон Пловдив.