Процедури

08 Май, 2020 - 20 Май, 2020

Процедура за избор на доставчик за предоставяне на право за ползване на лицензи на производител Microsoft за нуждите на „Информационно обслужване“ АД