Процедури

08 Май, 2020 - 20 Май, 2020

Процедура за избор на доставчик за предоставяне на право за ползване на лицензи на производител Microsoft за нуждите на „Информационно обслужване“ АД

Следваща процедура

Процедура за избор на доставчик за организиране и осъществяване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на сгради и терени, стопанисвани и управлявани от „Информационно обслужване“ АД, заедно с намиращото се в тях движимо имущество

26 Май, 2020 - 04 Юни, 2020